2011/08/18

Přechodníky


Úvod: Přechodníky máme dvojího typu: přítomné a minulé. Pro každý existují dva způsoby tvoření, které závisí na tom, od jakého slovesa chceme přechodník udělat. Každý přechodník od každého slovesa má tři tvary: 1. pro mužský rod singulár, 2. pro ženský a střední rod singulár, 3. pro plurál.
1. Z jakých sloves můžeme vytvořit jaké přechodníky?
1.1 Ze sloves dokonavých – tedy těch, které v podstatě nemají přítomný čas, a můžeme si u nich říct "jednou" – se dá utvořit jen přechodník minulý. Takovým slovesem je například sloveso "podívat se". "Podívám se" je vvýznamem budoucí čas, i když je to tvar přítomného času. Můžu si říct "jednou se podívám" / "jednou jsem se podívala".
1.2 Ze sloves nedokonavých – tedy těch, u nichž si můžeme říct "stále" – se dá utvořit jen přechodník přítomný. Takovým slovesem je například sloveso "dívat se". "Dívám se" je přítomnost. Můžu říci "stále se dívám" / "stále jsem se dívala".
1.3. Sloveso "být" je (pokud vím) jediné, z něhož se dají utvořit oba dva tvary.
2. Tvorba přechodníků a jejich význam.
2.1 Přechodník nikdy nestojí sám ve větě, ale vždy se váže k jinému slovesu a k podmětu, přičemž podmět řídícího slovesa a přechodníku musí být tentýž.
2.2 Sám "čas" přechodníků nijak nesouvisí s aktuálním časem, ve kterém se pohybujeme (minulý, přítomný, budoucí), ale se vztahem k řídícímu slovesu.
2.2.1 Přechodník minulý znamená, že jeden děj (vyjádřený přechodníkem) předchází druhému (vyjádřenému řídícím slovesem), nejlépe tedy pokud máme dvě dokonavá slovesa.
2.2.2 Přechodník přítomný znamená, že dva děje probíhají současně, nejlépe se tedy tvoří se dvěma nedokonavými slovesy.
2.3 Tvorba
Přechodníky přítomné mají koncovky: -e, -íc, -íce, nebo -a, -ouc, -ouce.
Přechodníky minulé: -d, -dši, -dše, nebo -v, -vši, -vše.
Který ze dvou způsobů použijeme, závisí na tom, jaké třídy a vzoru dané sloveso je.
2.3.1 Přechodník minulý: Mějme větu: "Generál se podíval z okna a zamával."
Jak "podívat se", tak "zamávat" jsou dokonavá slovesa, je tedy zřejmé, že budeme tvořit přechodník minulý.
Generál se nejdříve podíval, potom zamával, přechodníkový tvar tedy náleží slovesu "podívat se".
Generál je chlap, budeme mít tedy mužský rod.
Výsledná věta: "Generál, podívav se z okna, zamával."
Pro generálku: "Generálka, podívai se z okna, zamávala."
Pro manžele Generálovy: "Generálovi, podívavše se z okna, zamávali."
Pro druhý způsob minulého přechodníku si vezměme větu: "Generál přišel do pokoje a začal psát."
Generál: "Generál, přišed do pokoje, začal psát." nebo též "Přišed do pokoje, generál začal psát."
Generálka: "Generálka, přišedši do pokoje, začla psát."
Generálovi: "Generálovi, přišedše do pokoje, začli psát."
Všimněme si, že můžeme celou větu přehodit i do budoucnosti, aniž bychom měnili tvar přechodníku:
"Generál, podívav se z okna, zamává."
2.3.2 Přechodník přítomný: Věta: "Generál se dívá z okna a mává."
Obě slovesa jsou nedokonavá, děje probíhají současně, tedy budeme mít přechodník přítomný. Je na nás, které ze sloves bude řídící.
Výsledná věta: "Generál, dívaje se z okna, mává." nebo "Generál se dívá z okna, mávaje."
Generálka: "Generálka, dívajíc se z okna, mává." nebo "Generálka se dívá z okna, mávajíc.
Generálovi: "Generálovi, dívajíce se z okna, mávají." nebo "Generálovi se dívají z okna, mávajíce."
Pro druhý způsob přítomného přechodníku mějme větu: "Generál vidí manželku a mává."
Generál: "Generál, vida manželku, mává."
Generálka: "Generálka, vidouc manžela, mává."
Generálovi: "Generálovi, vidouce děti, mávají."
Všimněme si, že celá věta může být v jakémkoli čase, aniž bychom museli měnit tvar přechodníku:
Minulost: "Generál, dívaje se z okna, mával."
Budoucnost: "Generál bude mávat, dívaje se z okna."
3. Úskalí přechodníků.
3.1 Mnoho z těch, kdo přechodníky používají, používají jen ženský rod. V tomto mají výhodu ženy, protože když dotyčná osoba mluví o sobě, nedělá žena chyby.
Proto věta "Vidouc tu spoušť, nemohla jsem jinak," je správně, zatímco "Vidouc tu spoušť, nemohl jsem jinak," je špatně. Správně má být "Vida tu spoušť, nemohl jsem jinak."
3.2 Mužské přítomné přechodníky, jejichž tvar je stejný jako 3. osoba singuláru přítomného času, jsou v praxi v podstatě nepoužitelné.
Tedy věta "Malujíc malířka přemýšlí o svém životě," je docela pochopitelná, zatímco "Maluje malíř přemýšlí o svém životě," dnes již málokdo rozluští.
Závěr: Přechodníky jsou ozdobou českého jazyka. Nepoužívejte je, pokud si nejste jisti jejich správností.
P.S.: Neručím za všechny tyto informace, protože pocházejí z mé hlavy, jak si je pamatuju z doby před přibližně osmi lety. Přesto doufám, že když už se k použití přechodníku odhodlám, na 99% je správně. Pokud má někdo nějaké opravy, budu za ně ráda. (Nejsem si například zcela jistá psaním čárek.)
P.P.S.: Psáno narychlo, během nemoci, z neschopnosti dělat něco užitečného. Proto se omlouvám za všechny překlepy a hrubky, které možná naleznete.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář. Pravděpodobně velmi brzy zareaguji.